Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego:

I. Definicje

1. Regulamin - niniejszy regulamin wraz z załącznikami, określający zasady zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży na odległość oraz zasady postępowania reklamacyjnego. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin i jego załączniki jest odpowiednio regulaminem, o którym mowa w art. 8. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Wszystkie załączniki stanowią integralną część Regulaminu, o ilę wprost nie wskazano inaczej.
2. Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zwiera ze Sprzedawcą umowę na odległość. Gdy Klientem nie jest osoba fizyczna domniemywa się, że jest on reprezentowany przez przedstawiciela, upoważnionego do reprezentowania Klienta w świetle obowiązującego prawa.
3. Konsument - konsument w rozumieniu Art. 22 z indeksem 1 Kodeksu Cywilnego.
4. Przedsiębiorca indywidulany - osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
5. Sklep internetowy - serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem elektronicznym www.aget.com.pl za którego pośrednictwem Klient może uzyskać informacje o Towarze oraz go zamówić.
6. Umowa sprzedaży na odległość - umowa sprzedaży Towaru zawierana za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
7. Towar - rzecz ruchoma, którą Klient może nabyć w Sklepie internetowym. Wszystkie towary oferowane w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Wszystkie towary zostały wprowadzone do obrotu na rynek Polski legalnie.
8. Sprzedawca - Handel Hurtowy i Detaliczny "AGET" Antoni Chudy z siedzibą w Krośnie przy ul. Pużaka 63B, 38-400 Krosno, numer NIP:6840000235
9. Konto - zbiór danych przechowywanych w Sklepie internetowym oraz w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy dotyczący danego Klienta oraz składanych przez niego zamówień i zawieranych umów, z wykorzystaniem którego Klient może składać zamówienia oraz zawierać umowy.


II. Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy działający pod adresem www.aget.com.pl prowadzony jest przez Handel Hurtowy i Detaliczny "AGET" Antoni Chudy z siedzibą w Krośnie przy ulicy Pużaka 63B, 38-400 Krosno, NIP: 684-000-02-35.
2. Kontakt telefoniczny, mailowy oraz poprzez formularz kontaktowy na stronie sklepu możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.
3. Zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego treści, w tym opisy towarów i ceny nie stanowią oferty handlowej, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego
4. Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym nie jest jednoznaczne z przyjęciem zamówienia. Po złożeniu zamówienia sprzedający kontaktuje się za pomocą poczty elektronicznej z zamawiającym w celu przekazania informacji o warunkach płatności oraz warunkach dostawy.
5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta w formularzu zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego zlecenia ponosi Klient.
6. Wszystkie zdjęcia zamieszczone w serwisie mają charakter poglądowy, rzeczywisty wygląd produktu może odbiegać od zdjęć zamieszczonych w serwisie.

III. Techniczne warunki korzystania ze sklepu internetowego

1. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien posiadać:
- urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne;
- dostęp do sieci Internet;
- adres poczty e-mail.

IV. Rejestracja oraz konto

1. Klient uzyskuje dostęp do Konta po rejestracji. 
2. W ramach rejestracji Klient podaje imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu i wybiera hasło. W procesie rejestracji klient jest również zobowiązany podać prawidłowy adres, który w następnych krokach będzie uznawany za domyślny adres dostawy, o ile w procesie zamówienia nie zostanie wskazany inny adres dostawy. Klient zapewnia, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym, są zgodne z prawdą. Rejestracja wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem oraz zaznaczenia na formularzu rejestracyjnym, że Klient zapoznał się z Regulaminem i w pełni akceptuje wszystkie jego postanowienia. 
3. W celu złożenia oferty nabycia towaru Klient powinien złożyć zamówienie. Zamówienie składa się poprzez wypełnienie stosownego formularza znajdującego się na stronach Sklepu internetowego i kliknięcie przycisku oznaczonego: „Zamawiam i płacę”. 
4. W celu złożenia zamówienia klient powinien posiadać konto lub wybrać opcję zakupu bez rejestracji.
5.Do dokonania zakupu bez rejestracji konieczne jest :
-Zaakceptowanie Regulaminu sklepu internetowego.
-Podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia (tj.  adres email, numer telefonu, adres do wysyłki towaru, imię i nazwisko lub numeru NIP w przypadku zakupu towaru przez przedsiębiorcę).
6. Klient zapewnia, że dane podane przez niego w formularzu do złożenia zamówienia są zgodne z prawdą. Złożenie zamówienia wymaga dokładnego zapoznania się z regulaminem oraz zaznaczenie w formularzu do złożenia zamówienia, że zapoznał się z jego treścią i w pełni akceptuje jego postanowienia
7. Rejestracja Konta na jednej ze stron Sklepu internetowego oznacza równocześnie rejestrację umożliwiającą dostęp do pozostałych stron, pod którymi dostępny jest Sklep internetowy. 
 
V. Płatność

1. Płatność w sklepie internetowym aget24.pl dokonywana może zostać:
- przelewem z góry na konto,
- przelewem w postaci płatności odroczonej, po wyrażeniu na to zgody przez sprzedającego, w terminie uzgodnionym uprzednio przez sprzedającego i zamawiającego. W przypadku dotychczasowych klientów sklepu stacjonarnego warunkiem uzyskania zgody na płatność odroczoną jest obecność profilu firmy lub instytucji z aktualnym numerem NIP odbiorcy lub nabywcy w naszym systemie księgowym, stworzenie konta w Sklepie internetowym, opłacenie wszystkich poprzednich faktur do momentu zamówienia w Sklepie internetowym oraz kontakt z biurem sklepu w celu uzyskania zgody oraz warunków płatności odroczonej. Dla nowych klientów warunkiem uzyskania płatności odroczonej jest założenie konta w sklepie internetowym aget24.pl wraz z podaniem prawidłowego numeru NIP oraz kontakt z biurem w celu uzyskania zgody oraz warunków płatności odroczonej.
- w przypadku wyboru odbioru zamówionego towaru w sklepie stacjonarnym możliwa jest również płatność gotówką oraz kartą na terenie wybranego sklepu.

VI. Dostawa

1. Klient poinformowany jest o możliwych sposobach dostawy  i dostępnych terminach dostawy poprzez formularz zamówienia lub drogą elektroniczną.
2. W ten sam sposób Sprzedawca informuje Klienta o koszcie dostawy, o ile ma to zastosowanie.
3. Zamówione towary dostarczane są w sposób wskazany przez Klienta w chwili składania zamówienia:
- Odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym na terenie Krosna lub Sanoka, mieszczącymi się pod adresami:
  •   ul. Pużaka 63B, Krosno, 38-400;
  •   ul. Lipińskiego 45, Sanok, 38-500.
- Darmowa dostawa przez dostawcę na terenie Krosna, Jasła, Sanoka, Brzozowa, Strzyżowa oraz okolic. Klient informowany jest o dostępnych terminach dostawy drogą elektroniczną w procesie przyjęcia zamówienia przez sprzedającego. Warunkiem darmowej dostawy jest przekroczenie 100 zł wartości zamówienia lub kontakt z biurem w celu ustalenia warunków dostawy.
4. Średni czas realizacji zamówienia to 2-5 dni roboczych. Czas ten może ulec skróceniu lub wydłużeniu w zależności od wielkości zamówienia, dostępności produktów w magazynie lub dostępności produktów u dostawcy. Klient informowany jest o przybliżonym czasie realizacji zamówienia oraz dostawy drogą mailową w procesie przyjęcia zamówienia przez sprzedawcę.

VII. Odstąpienie od umowy oraz zwroty

1. Prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny przysługuje wyłącznie klientowi będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą Indywidualnym
1. Klient, który jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą Indywidualnym i zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić zgodnie ze zobowiązującymi przepisami, w terminie do 14 dni od momentu wydania zamówionego towaru i musi ten fakt poprzeć pisemnym oświadczeniem.
2. Zwrot towaru, o którym mowa, odbywa się na koszt Klienta.
3. Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
4. Przy zwrocie towarów zakupionych na fakturę, konieczne jest podpisanie korekty faktury.
5. Przy zwrocie towarów zakupionych na paragon konieczny jest zwrot paragonu wraz z towarem.
6. Zapłata za zwrócony Towar nastąpi do 7 dni od daty zwrotu towaru i dokumentu potwierdzającego zakup.
7. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny, chyba, że Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
8. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta lub Przedsiębiorcy Indywidualnego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia dowodu jej odesłania.
9. Konsumentowi lub Przedsiębiorcy Indywidualnemu zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 

a. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
d.  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
e. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

VIII. Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące umów zawartych za pośrednictwem sklepu internetowego można przesyłać za pośrednictwem formularza reklamacji dostępnego w panelu klienta. Funkcja ta nie jest dostępna w przypadku zamówienia złożonego bez konta w Sklepie internetowym.
2. W przypadku zamówień składanych bez konta w sklepie internetowym, zgłaszanie reklamacji odbywa się poprzez kontakt telefoniczny, wiadomości e-mail lub w siedzibie sklepu.
3. Składając reklamację wskazanym jest, aby Klient opisał zauważoną wadę i sprecyzował swoje żądanie. W chwili składania reklamacji z tytułu rękojmi, należy przedstawić dowód zakupu towaru w Sklepie internetowym (np. wyciąg z konta, potwierdzenie płatności kartą, paragon lub fakturę).
4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Klienta dostarczyć rzecz wadliwą na adres siedziby Sprzedawcy lub adres wskazany w korespondencji mailowej.
5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Sprzedawca niezwłocznie zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie. Wraz z takim zawiadomienie do Klienta przesłana zostanie informacja, w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym.
6. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpoznawane są w terminie 14 dni od dnia doręczenia Sprzedawcy towaru oraz oświadczenia zawierającego żądania Kupującego. Powyższy termin nie dotyczy reklamacji, w związku z którą Klient chce odstąpić od umowy. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony przez Sprzedawcę drogą mailową lub telefonicznie, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.

IX. Odpowiedzialność za wady wyrobu

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczania towarów bez wad oraz, w odniesieniu do Konsumentów, odpowiada za ich wady na zasadach uregulowanych w art. 556 Kodeksu Cywilnego.
2. W przypadku, gdy Klientem nie jest Konsument odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru jest wyłączona (art. 558 Kodeksu Cywilnego)
3. Odpowiedzialność Sprzedawcy obejmuje wyłącznie szkodę rzeczywistą.
4. Odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do wartości zamówienia.

X. Postanowienia końcowe

1. Niniejsze Warunki korzystania obowiązują od 1 stycznia 2021 roku.
2. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany warunków korzystania w przypadku dodania nowych funkcjonalności lub uruchomienia nowych wersji Sklepu Internetowego. Klient zostaje każdorazowo poinformowany o zmianach regulaminu. W przypadku, w którym klient Klient nie zgadza się ze zmianami jest uprawniony do rozwiązania umowy w każdym czasie w trybie natychmiastowym.
Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu